הפוך לעמוד הבית
יפעת 2

גידול של 3.5% במכירות גולף

13/08/2014

קבוצת גולף מפרסמת את תוצאותיה למחצית הראשונה של שנת 2014 ותוכנית אסטרטגית 2014-2018. המכירות הסתכמו ב- 339.2 מיליון ש"ח, גידול של 3.5%, עם צמיחה בשיעור של 2.8% במכירות חנויות זהות, ורווח תפעולי בסך 30.3 מיליון ש"ח, המהווים 8.9% ממחזור המכירות. הרווח הנקי הסתכם לסך של 23.3 מיליון ש"ח.

אלי מיזרוח, מנכ"ל גולף: "הדו"חות הכספיים משקפים את תחילת יישום התוכנית האסטרטגית החדשה. למרות המגמה הכללית בשוק, המשקפת ירידה בצריכה הפרטית הצגנו בדו"חות צמיחה במכירות, ולראשונה מזה 6 שנים גידול במכירות בחנויות זהות (המתבטאת הן באופנת ההלבשה והן באופנת הבית). הושלמה עסקת רכישת כיתן שהינה תחילת יישום חלק הרכישות באסטרטגיה. יעדי התוכנית האסטרטגית הינם להגדיל את מחזור המכירות למעל מיליארד ש"ח ולהביא לגידול משמעותי ברווח וברווחיות התפעולית בתוך 4 שנים".

תמצית תוצאות הפעילות במחצית הראשונה של שנת 2014:

 מחזור המכירות הסתכם בכ-339.2 מיליון שקלים לעומת כ-327.7 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 3.5%. בחלוקת ההכנסות לפי מגזרי פעילות, מכירות מגזר אופנת ההלבשה הסתכמו בכ-173.1 מיליון שקלים, עלייה בשיעור של כ- 2.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגידול במכירות נבע בעיקרו מעלייה במכירות החנויות הזהות ברשתות האופנה של הקבוצה.

במגזר אופנת הבית המכירות הסתכמו ב- 166.1 מיליון שקלים, עלייה בשיעור של 5.1%% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגידול במכירות נבעה הן  מעלייה במכירות החנויות הזהות והן מתוספת מכירות בחנויות החדשות.

נכון לסוף הרבעון השני הפעילה החברה 295 חנויות ברשתות הקבוצה לעומת 288 חנויות בסוף הרבעון המקביל אשתקד. במהלך הרבעון פתחה החברה 7 חנויות -  5 חנויות אופנת הלבשה ו- 2 חנויות אופנת הבית.

הרווח הגולמי הסתכם בכ-205.6 מיליון שקלים (60.6% מהמכירות) לעומת כ- 201.6 מיליון שקלים (כ-61.5% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר מהגידול בהוצאה בגין מלאי איטי ומהגדלת שיעורי ההנחות שנתנה החברה, וקוזזה בחלקה מירידה בשער החליפין של דולר ארה"ב.

 

כתבות נוספות

יפעת אוזן
עבור לתוכן העמוד