הפוך לעמוד הבית
יפעת 2

הגמלאים – קבוצה צרכנית שאין אפשרות להתעלם ממנה !

1/07/2002
במהלך השנים האחרונות מצאו מיטב החברות בארץ את הגמלאים כקבוצה צרכנית שאין אפשרות להתעלם ממנה. כיום ניתן למצוא יותר ויותר מוצרים מבודלים לאוכלוסייה המבוגרת, חברות משקיעות יותר תקציבי פרסום לקהל המבוגר והגמלאים מתחילים להיות "מחוזרים" כמו כל קהל צרכני אחר. במאמר זה יובאו בפניכם מספר נקודות חשובות אשר יאפשרו לכם ללמוד מעט על הגמלאים בישראל כקבוצה צרכנית.

אוכלוסיית הגמלאים בישראל: הערכת מצב שיווקית, צרכנית, כלכלית
נתונים כללים: בישראל חיים כיום 625,000 גברים ונשים בני 60 ו- 65 ומעלה, כלומר אחד מכל עשרה ישראלים מוגדר כקשיש. המושג "קשיש" הוגדר בישראל על פי גיל הפרישה - 60 בקרב הנשים ו- 65 בקרב הגברים, אולם נהוג להתייחס לאוכלוסיית הגמלאים כקבוצת אוכלוסייה של גילאי 55 ומעלה.

כיום מהווה אוכלוסיית בני ה- 55 ומעלה 16.4% מכלל האוכלוסייה או במונחים מספריים 938,000 נפש שמתפלגים ל- 395,000 בגילאים 55-64 ( רובם לפני פרישה לגמלאות) וכ- 588,000 בגילאים 65 ומעלה.

השוואה לעולם: אוכלוסיית הקשישים בעולם מהווה כיום 7% מכלל האוכלוסייה, חלקם היחסי של בני 65 ומעלה בישראל גבוה מאחוז בני גיל זה בכלל העולם, אולם עדיין נמוך מכלל האוכלוסייה בארצות מפותחות (14%) ובמיוחד מארצות אירופה (16%).

תחזית גידול
למרות העובדה שבשנים האחרונות ישנה יציבות בחלקם היחסי של בני ה- 65 ומעלה מסך כלל האוכלוסייה בישראל, נמשך הגידול במספרם המוחלט, ובעשור השנים הבאות צפויה אוכלוסייה זו לגדול ב- 100,000 נפש. בעוד עשור מספרם של בני ה- 65 ומעלה בישראל יגיע ל- 750 אלף נפש.

הגמלאים הם בעיקר ... גמלאיות
בקרב בני ה- 65 ומעלה מהוות הגמלאיות רוב ברור של כ- 57%. מצב זה נובע בעיקר מתוחלת החיים הארוכה יותר של הנשים ביחס לגברים. בזכות התקדמות מערכת הבריאות בארץ ובזכות ההתפתחות במדע וברפואה, תוחלת החיים של נשים עומדת כיום על 80.3 שנים בעוד תוחלת החיים של הגברים עומדת על 76.1 שנים (פער של כ – 4 שנים!).
בישראל מורגש גידול ניכר בפלח אוכלוסיית הגמלאים, כאשר מאז קום המדינה גדלה אוכלוסיית ישראל בממוצע פי 5 ויותר אולם באוכלוסיית בני ה- 65 ומעלה חל גידול של פי 10 במספרם.

רוב אוכלוסיית הגמלאים היא יהודית ממוצא אירופאי. 66% ילידי אירופה – אמריקה , 14% ילידי אסיה, 12% ילידי אפריקה, 8% ילידי ישראל.

דפוסי מגורים של הגמלאים
94% מבני ה- 65 ומעלה גרים במשקי בית פרטיים (רק 6% גרים במסגרת של מוסדות), רבע מהם גרים לבד, כמחצית מהגמלאים גרים במשקי בית של שתי נפשות, ורק 21% גרים במשקי בית בהם שלוש נפשות או יותר (רובם עם קרובי משפחה).

יותר ממחצית אוכלוסיית הגמלאים גרים בישובים גדולים המונים מעל 100,000 תושבים, מתוכם 10% גרים בתל אביב. רק כ- 6% מהגמלאים גרים בישובים כפריים.

שביעות רצון כללית
בסקר שנערך ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי 75% מהגמלאים שבעי רצון מחייהם. 90% מתוכם העריכו כי מצב בריאות חיובי (כ- 65% מאלה שהעריכו כי מצב בריאותם "לא טובה" הביעו שביעות רצון מחייהם).

ממצא חשוב נוסף לצורך הערכת הגורם השיווקי-צרכני של הגמלאים הוא הקשר שלהם עם בני משפחתם והקשרים החברתיים שלהם. מהסקר עולה כי ל- 93% מבני ה 65 ומעלה או לבני זוגם יש ילדים, 20% מתוכם חיים עם ילדיהם או בקרבתם, 80% מהגמלאים דיווחו כי הם נפגשים עם ילדיהם לפחות פעם אחת בשבוע. 90% מהגמלאים הביעו שביעות רצון מהקשר עם הילדים ו- 65% דיווחו כי יש להם חברים.

שפה , תרבות ופנאי
97% מהגברים הגמלאים ו- 90% מהנשים הגמלאיות יודעים קרוא וכתוב, 45% קוראים עיתונות, 18% מבקרים לפחות פעם בשבוע במועדון, 10% עוסקים בפעילות התנדבותיות, כשליש מהם דיווחו כי הם יוצאים להרצאות, סרטים, קונצרטים, ומופעים ואף עוסקים בפעילות גופנית. אצל 40% מהגברים מהווה פעילות דתית עיסוק קבוע.

מקורות הכנסה של הגמלאים
מקורות ההכנסה העיקריים של הגמלאים הינם קצבאות הזקנה והשאירים של המוסד לביטוח לאומי, פנסיה תעסוקתית (צוברת או תקציבית) ומקורות הכנסה אחרים כגון: חסכונות, קופות גמל, רכוש, תגמולים (נכה, שואה, קליטה וכו...).

מצבם הכלכלי של הגמלאים בישראל השתפר בעשור האחרון, השיפור מתבטא בגידול ריאלי של 24% בהכנסה הממוצעת של משקי בית של גמלאים. את השיפור ניתן ליחס לשני גורמים עיקריים: הגידול בשיעור הגמלאים המקבלים קצבאות זקנה ושארים והגידול הניכר בשיעור הגמלאים הזכאים לפנסיה תעסוקתית לאחר גיל הפרישה (עומד כיום על 42%).
בקרב הנשים הגמלאיות חל גידול של 54%! בשיעור מקבלות פנסיה מעבודה לעומת 21% בשנת 1985, שינוי הנובע בעיקר בשל הגידול בנשים עובדות מחד ומשינוי בחוק אשר מקנה זכות לקצבאות זקנה לעקרות בית מאידך.

סיכום תמונת מצב שיווקית וצרכנית
הגידול הכמותי של אוכלוסיית הגמלאים תוך שיפור ניכר במצבם הכלכלי, בחיזוק הקשרים המשפחתיים וחברתיים, תוחלת החיים הגדולה יותר ושביעות הרצון שלהם מחייהם, הופכת את הגמלאים לגורם שאין אפשרות להתעלם ממנו מבחינה שיווקית וצרכנית.

השינוי שחל בשנים האחרונות והמודעות הגוברת של הגמלאים לכוחם ויכולתם הכלכלית צרכנית תוך הגעה לעצמאות אישית - פיננסית וחוסר תלותיות בסביבה נותנת לגמלאים אפשרות לקבל יותר החלטות בתחומי הצריכה היום יומית, בתחומי הפנאי והתרבות, הבריאות, המגורים ועוד... כיום הגמלאים העלו את משקלם באוכלוסייה ואת כוח הקניה שלהם למצב בו לא ניתן להתעלם עוד מחשיבותם כקבוצה צרכנית.

* אריק אופיר הינו מנכ"ל הזמן השלישי – ירחון הגמלאים בישראל ומוקד אנוש – מוקד סיוע ומידע. לשאלות נוספות, הערות והארות: arik@carephone.com

מאמרים נוספים בנושא

יפעת אוזן
עבור לתוכן העמוד