הפוך לעמוד הבית
יפעת 2

רה ארגון נדל"ן בשופרסל

6/01/2013

דירקטוריון חברת שופרסל אישר להנהלת החברה לבצע במהלך הרבעון הראשון של 2013 רה ארגון הנדל"ן של שופרסל. מדובר במהלך שבו ירוכזו מרבית הסניפים והנדל"ן להשקעה שבבעלות שופרסל בחברת בת פרטית בבעלות מלאה של שופרסל.

נכסי הנדל"ן הנבחנים להעברה לחברת הבת הינם בהיקף של כ-180 אלף מ"ר שהשווי ההוגן שלהם כ- 2 מיליארד ש"ח. נכסי הנדל"ן כוללים עד כ- 68 סניפים בבעלות החברה והחברות הבנות שלה, בשווי הוגן של כ- 1.6 מיליארד ש"ח, הרשומים בספרים בעלות מופחתת של כ- 1.1 מיליארד ש"ח וכן, נכסי נדל"ן להשקעה בשווי הוגן של כ- 400 מיליון ש"ח.

רפי ביסקר , יו"ר דירקטוריון שופרסל, אמר היום: "שופרסל הינה הבעלים של נדל"ן מניב בהיקף משמעותי של כ-180 אלף מ"ר בשווי הוגן של כ- 2 מיליארד ש"ח, אשר ממוקם באזורי ביקוש מרכזיים בכל רחבי הארץ. עובדה זו מציבה את שופרסל כבר היום, לצד היותה חברת קמעונאות המזון המובילה בישראל, כחברה בעלת נכסי נדל"ן מניב מהגדולות במשק. מרבית הנכסים נמצאים בשימוש עצמי של שופרסל לטווח ארוך, דבר המחזק עוד יותר את איכותו של תיק הנדל"ן של החברה. החלטת הדירקטוריון היום לפעול לריכוז פעילות הנדל"ן של שופרסל בחברת בת נפרדת - יוצרת מיקוד עסקי ותאפשר לחברה להרחיב ולהשביח את פעילות הנדל"ן תוך הצפת הערך".

איציק אברכהן, מנכ"ל שופרסל, אמר היום: "ריכוז הנדל"ן בחברת בת נפרדת יוצר פוטנציאל להרחבת תחום הנדל"ן של שופרסל וליצירת ערך לבעלי מניותיה".

יפעת אוזן
עבור לתוכן העמוד